Skip to main content

Welkom bij Stichting de Ierse Wolfshond

Stichting de Ierse Wolfshond (SIW) is een non-profit organisatie en heeft als belangrijkste doelstelling de instandhouding en verbetering van het Ierse Wolfshondenras, de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken van dit ras in het bijzonder.

Reden hiervoor is dat o.i de gezondheid van de Ierse wolfshond te weinig aandacht krijgt en wij daardoor het risico lopen dat binnen een aantal jaren ons ras in gevaar komt van uitsterven. Wij zijn van mening dat wij alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat ons unieke ras verloren gaat.

Mag de Gentle Giant onder de hondenrassen, onze Ierse wolfshond ook op uw steun rekenen?

Help mee en maak uw donatie over op onze nieuwe bankrekening:
NL36 INGB 0007 2621 50
BIC: INGBNL2A
Stichting de Ierse Wolfshond

Mede namens de Ierse wolfshond alvast hartelijk dank!